Trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại hà nội

Vấn đề an toàn lao động hiện nay đang được quan tâm trên diện rộng, đối với các doanh nghiệp vừa và lớn cần phải thực hiện đúng theo quy định. Phải tổ chức cho công nhân viên tham gia huấn luyện an toàn lao động để công nhân viên biết và nắm được những kiến thức an toàn lao động.

Về vấn đề phổ biến công việc chuyên ngành thì tại đơn vị có thể hướng dẫn và phổ biến nhưng về kiến thức an toàn không phải đơn vị nào cũng có thể đào tạo và giảng dạy. Người có thể giảng dạy về kiến thức an toàn phải là người có trình độ đại học trở lên và có số năm kinh nghiệm >= 5 năm về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị , doanh nghiệp. Và đơn vị doanh nghiệp phải có đầy đủ các tiêu chí về tổ chức huấn luyện an toàn mới được cục an toàn lao động cho phép mở ra trung tâm huấn luyện an toàn lao động để đào tạo và giảng dạy cho các đơn vị lao động sản xuất.

Tại hà nội đơn vị có thể đào tạo và giảng dạy về an toàn lao động đó là Viện hợp tác và phát triển giáo dục, để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 0906149688