No Picture

Kẹp file là gì?

27 Tháng Mười, 2017 son nguyen 0

Kẹp file (hay Bìa kẹp hồ sơ) dùng để chứa hồ sơ kinh doanh như: Hợp đồng, in brochure sản phẩm, Tờ rơi – Tờ […]